Intro vzw PDF Afdrukken

Intro vzw maakt festivals, voorstellingen in cultuurcentra, indoorevents, sportmanifestaties, en andere evenementen zoals beurzen, vormingen en conferenties… toegankelijk voor mensen met een visuele, auditieve, fysieke of verstandelijke beperking en voor personen met een autismespectrumstoornis. Daarnaast ontwikkelt Intro inclusieve projecten, om zo de toegankelijkheid van de event- en vrijetijdssector te bevorderen voor personen met een handicap.

Ook personen met een handicap willen deelnemen aan het groeiende aantal evenementen maar zij botsen vaak op praktische ongemakken. Intro wil deze hindernissen de wereld uit helpen door aandacht te schenken aan zowel de toegankelijkheid van de omgeving als de toegankelijkheid van informatie.

Intro ijvert voor gelijke kansen voor personen met een handicap. Ze wil de samenleving en haar beleidmakers bewust maken van het belang van toegankelijke evenementen en van een inclusieve maatschappij waar mensen met en zonder handicap elkaar ontmoeten.

Intro vzw pleit niet voor een bevoorrecht statuut, maar voor oplossingen voor praktische problemen. Op die manier kunnen personen met een handicap zelf de keuze maken om al dan niet aan een evenement deel te nemen, zonder dat de (on)toegankelijkheid van de omgeving hen dat oplegt.

Vanaf 1 mei 2015 vormt Intro vzw samen met de vzw's Ato, Enter, Toegankelijkheidsbureau en Westkans één organisatie. Door onze krachten te bundelen krijgen we meer slagkracht om Vlaanderen toegankelijker te maken. Samen werken we aan een doorgedreven afstemming en een geïntegreerd aanbod van onze dienstverlening voor heel Vlaanderen. Ondertussen blijft onze dienstverlening onveranderd.