Missie PDF Afdrukken

Intro vzw streeft naar toegankelijke evenementen voor mensen met een handicap. Zo wil Intro vzw bouwen aan een maatschappij waarin mensen met en zonder beperking gelijke kansen krijgen en elkaar ontmoeten.

Intro vzw stelt in haar activiteiten de betrokkenheid en de wensen en noden van personen met een handicap centraal.

Intro vzw wil de samenleving en haar beleidsmakers bewust maken van het belang van toegankelijke evenementen en van een inclusieve samenleving.

De organisatie pleit niet voor een bevoorrecht statuut, maar voor een gelijkwaardige aanpak en oplossingen voor praktische problemen.

Intro vzw wil haar missie realiseren via:

  • een kwaliteitsvol aanbod van specifieke diensten en materialen om de toegankelijkheid van evenementen te bevorderen
  • toegankelijkheidsadvies, -opvolging en -ondersteuning voor organisatoren
  • de opvolging van individuele vragen van personen met een beperking, met betrekking tot de toegankelijkheid van evenementen
  • de realisatie van inclusieve projecten
  • overleg en samenwerking met belanghebbende organisaties en instanties
  • communicatie en vorming over de toegankelijkheid van evenementen en de activiteiten van de organisatie
  • expertise-ontwikkeling en -deling

 

Intro vzw zet vrijwilligers in bij haar activiteiten en in het bijzonder bij haar dienstverlening. Zo besteedt de organisatie aandacht aan maatschappelijk engagement en vergroot ze haar maatschappelijk draagvlak